maart/april 2021

Ik geniet van de voordelen van de coronatijd en neem de nadelen voor lief. Laten we onze zegeningen tellen en ons bezinnen op wat we erbij geleerd hebben. Achter de schermen werken de twee studenten van InHolland gestaag door om zodra deze corona periode achter ons ligt met een frisse start te beginnen. Dit houdt … Continued