Bij bepaalde PGB klassen is het naast de kosten voor begeleiding, verzorging en verpleging ook mogelijk om de reis en verblijfkosten van P-reizen vanuit het PGB te betalen. Dit natuurlijk alleen als uw PGB toereikend is.

De diensten die P-reizen biedt kan mogelijk ingezet worden bij:

* Individuele begeleiding

* Persoonlijke verzorging

* Verpleging

* Uitjes

* Respijtzorg

* Logeeropvang

* Vakantie

U dient hiervoor deze zorgovereenkomst af te sluiten.

Neem contact op met uw zorgkantoor, de gemeente of uw zorgverzekeraar en  vraag na of in uw specifieke geval dit ook van toepassing is. Let op : Wanneer u inderdaad een akkoord krijgt op het betalen van de reis en verblijfkosten vanuit uw PGB laat dit dan nog even per email door het zorgkantoor / gemeente of zorgverzekeraar aan u bevestigen.

De kosten voor reis en verblijf kunt u achteraf dan bij de SVB indienen als onkostenvergoeding. (let op deze kosten zijn geen loon, dus moet u niet bij uw zorgovereenkomst als loon meenemen maar als onkostenvergoeding)

P-reizen beschikt over een AGB code wat het declareren van de zorg versoepelt.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de websites van Mezzo en Per Saldo.

  • Dagje uit