Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van P-reizen aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

P-reizen is statutair gevestigd te Heerhugowaard en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 37159477.

P-reizen is per e-mail te bereiken via info@p-reizen.nl en telefonisch via 072 5710124.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe P-reizen omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Tevens geeft P-reizen aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

N.b. waar “u” staat is dit te vervangen daar waar toepasbaar door “uw wettelijk bevoegde woordvoerder(ster)”

Rechtsgrond en doeleind voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid om met u in contact te kunnen blijven en voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en P-reizen

Zonder deze persoonsgegevens kan P-reizen haar diensten niet uitvoeren.

Soorten van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt zodra u contact met P-reizen opneemt met een vraag over de diensten die P-reizen aanbiedt.

De persoonsgegevens worden dan gebruikt om u snel en gericht te kunnen voorzien van informatie over de diensten van P-reizen.

Dit zijn bv uw email adres, naam, adres en telefoonnummer

Gaat u een overeenkomst aan dan volgen uw bank rekeningnummer en mogelijk informatie van uw ID kaart of paspoort.

Daarnaast een korte beschrijving van uw vraagstelling, inclusief uw specifieke wensen en behoeften.

Termijn van verwerking van persoonsgegevens

Deze informatie wordt bewaart zolang u een cliënt van P-reizen bent.

Informatie m.b.t. onze financiële administratie zijn wij verplicht conform de wet (belastingdienst) deze7 jaar te bewaren.

Gebruik van foto’s, namen, quote’s

P-reizen maakt alleen foto’s op uw verzoek of na toestemming van u.

Deze worden alleen ná uw toestemming gebruikt voor publicatie ter illustratie van P-reizen. Dit geldt ook voor het gebruik van uw naam of quotes van u. Deze expliciete toestemming voor publicatie van uw kant kunt u ten alle tijden weer intrekken.

Verwerkersovereenkomst

P-reizen heeft een verwerkersovereenkomst voor de reizen die geboekt worden via een reisbureau

Cookies

P-reizen maakt op haar website gebruik van één cookie om de browser uit te lezen zodat alle functies goed werken.

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van P-reizen bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website.

Dit helpt P-reizen om een goede gebruikservaring aan de gebruiker te kunnen leveren.

Doorgifte aan verwerkers

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door P-reizen zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’.

U kunt hierbij denken aan het bedrijf die de hosting van deze website verzorgd of de reis organisaties die de reizen voor u boekt/organiseert/uitvoert.

Dit kan dus ook buiten de EU terechtkomen bij boekingen buiten de EU.

Bij financiële transacties krijgt onze bank uw rekeningnummer

Alleen relevante gegevens worden doorgegeven aan de begeleiding die u via P-reizen toegekend krijgt.

Beveiliging

P-reizen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

De website heeft een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacy rechten, recht tot vergetelheid

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen enkele vorm van geautomatiseerde besluitvorming gehanteerd.

Nieuwsbrief

P-reizen biedt de mogelijkheid aan om via de website in te schrijven voor een nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Indien u geen mailings meer wenst te ontvangen kunt u zichten alle tijden uit laten schrijven middels een mail naar info@p-reizen.nl

Klachtenbehandeling

Mocht u bezwaar willen aantekenen tegen het privacy beleid of de afhandeling ervan door P-reizen, verzoek ik u een mail te sturen naar info@p-reizen.nl

Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

P-reizen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

terug naar “algemene voorwaarden”